Name Street City
Nipawin and District Campground3 kms NW of NipawinNipawin
Nipawin Motor Inn & RV Park1401 Saskatchewan 35SNipawin
Nipawin Regional Park3 kms NW of NipawinNipawin
Pruden's Point ResortSaskatchewan 35Nipawin