Name Street City
Newton Service Plaza (Southbound)Newton