Name Street City
Lewiston Service Plaza (Southbound)Lewiston