Name Street City
Paradox Lake - DEC897 NYS Route 74, From I-87, take Ex 28, then Rte 74 E 4 mi to Paradox Lake.Paradox