Name Street City
Alta Lake State Park1B Otto RdPateros
Averill - WDFWPateros
Lake Pateros InnPateros
Pateros City ParkPateros
Poison Creek CampgroundPateros